Sponsorcommissie

Voor een muziekvereniging als Concordia is sponsoring erg belangrijk. Op deze manier blijft de vereniging financieel gezond en kunnen we de muzikale prestaties op peil houden. Hierbij mag het sociale aspect niet uit het oog worden verloren.

Binnen de dorpsgemeenschap vervult Concordia nog altijd een niet weg te denken rol. Dit mede door de deelname aan activiteiten zoals het inhalen van Sinterklaas, Sint Maarten, Carnaval, Koningsdag, de opluistering van het communiefeest en de opening van de Geijsterse kermis. Daarnaast mogen de promsconcerten niet worden vergeten.

De opleiding van de jeugd is niet meer kostenneutraal. Bijdrages door de gemeente per leerling/muzikant en een hoge ouderbijdrage zijn helaas, hoe welkom ook, niet meer voldoende. Verder moeten we de aanwas opvangen met bespeelbare instrumenten die ook kostbaar zijn.

Concordia is nog altijd een gezonde vereniging mede door het zelf organiseren van activiteiten zoals de Luikse Markt en het inzamelen van oud papier en ijzer. Ook mede door donateurs en sponsoren kan Concordia blijven bestaan.

Aangezien een contributieverhoging of hoge entreeprijzen niet altijd een oplossing bieden, blijven we op zoek naar bedrijven die Concordia een warm hart toedragen.

De sponsorcommissie heeft hiervoor een drietal sponsorpakketten gemaakt die afhankelijk zijn van het te sponsoren bedrag.

 

SPONSORMOGELIJKHEDEN
Concordia te Wanssum biedt u de volgende drie sponsor mogelijkheden:

1. Adverteerder

– Zwart-wit advertentie in het jaarverslag;
– Vermelding van uw bedrijfsnaam in een doorlopende Power Point Presentatie tijdens concerten en officiële  activiteiten;
– Uitnodiging voor het tweejaarlijks Promsconcert waarbij u twee vrijkaarten worden aangeboden.

2. Sponsor

– Zwart-wit advertentie (hele pagina) in het jaarverslag;
– Vermelding van uw bedrijfsnaam in een doorlopende Power Point Presentatie tijdens concerten en officiële activiteiten;
– Uitnodiging voor het tweejaarlijks Promsconcert waarbij u vier vrijkaarten worden aangeboden;
– Wekelijkse naamsvermelding in het dorpsblad;
– Logo/beeldmerk op concertprogramma’s en posters;
– Logo/beeldmerk op onze website www.concordiawanssum.nl met een link naar uw eigen bedrijfspagina.

3. Stersponsor

– Zwart-wit advertentie (hele pagina) op prominente plaats in het jaarverslag;
– Prominente vermelding van uw bedrijfsnaam in een doorlopende Power Point Presentatie tijdens concerten en officiële activiteiten;
– Gelegenheid tot het plaatsen van reclame bij optredens;
– Logo/beeldmerk op concertprogramma’s en posters met aparte vermelding als stersponsor;
– Logo/beeldmerk op de openingspagina van onze website www.concordiawanssum.nl met een link naar uw eigen bedrijfspagina;
– Uitnodiging voor het tweejaarlijks Promsconcert waarbij u zes vrijkaarten worden aangeboden;
– Eens per jaar een optreden van de fanfare, drumband of marjorette ten behoeve van een speciale gelegenheid;
– Vermelding op alle uitgaande publicaties van Concordia, te denken aan sponsorbanner onder brieven.
– Wekelijkse vermelding in het Wanssums Nieuws en Geijsters Nieuws.

Wij staan open voor uw suggesties!
Neem hiervoor contact op met:

Bert Cremers : e-mail bertensuzan@gmail.com : tel. 0622977618
Riny Bukkems: e-mail rilo.bukkems@home.nl : tel.0478-532200