Historie

Fanfare Concordia heeft in het jaar 2001 haar 125-jarig bestaan gevierd. We zullen u hieronder in het kort de geschiedenis van Fanfare Concordia uit de doeken doen, alleen over het ontstaan en de eerste jaren van de fanfare is maar weinig opgeschreven en dat weinige is door de oorlog grotendeels verloren gegaan.

Door overlevering is ons toch wel een en ander uit de beginjaren van Concordia bekend. Omstreeks de zestiger jaren van de 19e eeuw (1800-1900) bestond er in Wanssum en Meerlo een zangvereniging, waaruit het muziekgezelschap gegroeit is. Dirigent was de heer Biermans. De heer Biermans was het hoofd van de school in Meerlo. Het repetitielokaal was halverwege de weg Wanssum-Meerlo bij Nadus in het veld. Deze zangers schijnen al aardig voor de dag te zijn gekomen, want op de festivals in Wessem en Vlodrop oogstten zij veel succes, vooral met het nummer “Pepita”.

 

 

 

 

Fanfare Concordia omstreeks 1900

Later schijnt er roet in het eten te zijn gekomen en zijn ze op niet geheel vreedzame wijze gescheiden. Het harmonium is uiteindelijk terecht gekomen bij Roelvekobus van “den Helling”. Toen deze stierf, kon hij er al met één vinger op spelen.

Wanssum is daarna overgaan tot het oprichten van een fluitcorps. De instrumenten bestonden uit aarden fluiten (occarino’s). Hoe die fluitpartij geklonken heeft, is niet te zeggen. Eindelijk werd het besluit genomen een fanfare op te richten. Snel daarna arriveerden de koperen instrumenten, zo gloednieuw van de fabriek, in Wanssum. Dat was een gebeurtenis en in het jaar 1876 op een schone zomerdag stond geheel Wanssum buiten, want met een klaterende mars trok “Concordia”door de Wanssumse straten.

70-Jarig bestaan van Fanfare Concordia (1946)

Hoe was het muzikale peil waarop “Concordia” stond?
Aanvankelijk was dat niet bijster hoog. De muziek wer in die tijd lang niet zo intens beoefend als tegenwoordig. De repetities werden lang niet zo goed bezocht en ontaarden dikwijls in een klets- en drinkpartij.

Openlucht concert (1953)

In Tienray treed toen een man op, die duidelijk liet zien wat er met een dorpsfanfare te bereiken is. Deze man is Dhr. Dietz, afkomstig uit Tienray. In korte tijd wist hij Tienray’s fanfare op te voeren tot een gezelschap, dat nergens zijn weerga vond. De triomfen van Tienray prikkelden andere gezelschappen tot navolging. Op verscheidene plaatsen werd de heer Dietz gevraagd om als dirigent op te treden. Ook Wanssum koos Dhr. Dietz. Hij werd echter niet dirgent, maar hij wilde fanfare Concordia in de goede richting sturen. De nieuwe dirigent werd Jan Wijnhoven (Kösters Jan). Onder zijn dirigentschap werden prachtige nieuwe vernikkelde instrumenten aangeschaft en werd de bezetting van de fanfare vernieuwd. Onder de leiding van deze jonge dirigent steeg het muzikale peil aanmerkelijk.

In Valkenswaard werd voor het eerst deelgenomen aan een concours. Het werd een tweede prijs in de derde afdeling. Het was een tegenvaller, maar de fanfare liet zich niet ontmoedigen. Snel daarna werd er weer deelgenomen aan een concours. Wederom kwam de fanfare uit in de derde afdeling, maar deze keer kwam Concordia met de 1ste prijs thuis.

Optreden Fanfare Concordia KRO-studio (1953)

Het jaar daarop haalde de fanfare in de 2e afdeling de 1ste prijs. De muzikale kwaliteit van de fanfare ging vervolgens met grote stappen vooruit, wan al gauw veroverden ze in de 1ste afdeling de 1ste prijs en daarna nog de 1ste prijs in de afdeling Uitmuntendheid.

Uit het bovenstaande blijkt wel, hoe Jan Wijnhoven met zijn staf gewerkt heeft en hoe de fanfare vooruit is gegaan. Door de oorlog en de evacuatie kwam er een kink in de kabel. Het heeft veel geld en moeite gekost om de fanfare na de oorlog weer bij elkaar te krijgen. In 1947 kon Condordia gelukkig weer deelnemen aan een concours, en wel in de 1ste afdeling. In 1952 werd in Ospel zelfs de 1ste prijs behaald in de Ere-afdeling.

 

 

 

Fanfare Concordia (1956)
In 1957 werd voor Fl. 15.000,- een nieuw instrumentarium aangekocht. In 1960 werd de fanfare uitgebreid met een trommelcorps (drumband). In 1961 stopte Dhr. J. Wijnhoven met zijn werkzaamheden als dirgent. Hij was toen 40 jaar lid en 35 jaar dirigent van fanfare Concordia. Zijn opvolger werd Dhr. N. van de Kroonenberg uit Arcen. Onder zijn leiding werd in 1962 deelgenomen aan een bondsconcours te Spekholzerheide.

Het werd een grandioos succes. In de afdeling Uitmuntendheid werd een 1ste prijs met promotie naar de Ere-afdeling behaald.

Het uniformcomité zorgde er in 1963 voor, dat de 57 werkende leden van Concordia in een keurige uniformen konden worden gestoken. In die prachtige uniformen behaalde de fanfare in 1964 op het bondsconcours te Eysden een 1ste prijs in de Ere-afdeling. Ook in Merselo werd in 1968 een 1ste prijs behaald in de Ere-afdeling. Fanfare Concordia kwam 5 punten te kort voor promotie.

 

 

 

 

Aanbieding uniformen (1963)

In 1970 werd voor FL. 35.000,- een nieuw instrumentarium gekocht. En met die nieuwe instrumenten bereikte Fanfare Concordia in 1973 een nieuwe top. Op zaterdag 22 september 1973 behaalde “Concordia” op het bondsconcours te Ittervoort in de Ere-afdeling een eerste prijs met promotie naar de afdeling Superieur.

 

 

 

 

Diploma Fanfare Concordia bondsconcours (1973)

In 1976 vierde Fanfare Concordia haar 100-jarig bestaan. Tevens wordt in dit jaar de majorette opgericht. Hieronder is de 1e officiele foto met majoretten, drumband en fanfare te zien.


Fanfare Concordia 100 Jaar (1976)

Op 23 januari 1983 neemt Fanfare Concordia voor de laatste keer deel aan een concours ( Nationale Kampioenswedstrijden van de federatie) onder leiding van Nico v.d. Kroonenberg. Dit concours vond plaats in Etten-Leur . Concordia kwam uit in de superieure afdeling en behaalde de 1ste plaats met 297 punten.

In 1984 behaalden de majoretten het Nederlands Kampioenschap met live-muziek gespeeld door de meulebeker-muzikanten onder leiding van Bernadette Hellegers.


Nederlands Kampioenschap behaald door de majoretten (1984)

In 1985 nam Nico v.d. Kroonenberg afscheid van Fanfare Concordia. In augustus 1985 nam Jan Bartels het dirigentenstokje over van Nico v.d. Kroonenberg.


Dirigent Nico v.d. Kroonenberg met Fanfare Concordia (1985)

Op 22 oktober 1988 deed Fanfare Concordia, onder leiding van Jan Bartels voor het eerst mee aan een concours. Wederom moest de fanfare weer naar het zuiden van Limburg reizen, namelijk Susteren. Op het concours kwam Concordia uit in de categorie Superieur. Net zoals het laatste concours in 1983, haalde Fanfare Concordia de 1ste plaats met 295,5 punten. Onder leiding van Jan Bartels verzorgde Fanfare Concordia natuurlijk ook diverse concerten. In 1989 verzorgde Fanfare Concordia een concert in De Kasteeltuinen te Arcen.

 

 

 

Concert Kasteeltuinen Arcen (1989)
Elk jaar neemt de fanfare deel aan het MEWA-toernooi. Dit toernooi vindt plaats in de gemeente Meerlo-Wanssum en alle fanfares uit de gemeente nemen hieraan deel. Voorafgaand aan het MEWA-toernooi moet er flink gerepeteerd worden. Zo ook in 1991.


Voorbereidingen MEWA-toernooi (juli 1991)

In 1993 heeft Fanfare Concordia voor het laatst deelgenomen aan een concours (Kerkrade). Op 23 oktober dirigeerde Jan Bartels Fanfare Concordia, die uitkwam in de categorie Uitmuntendheid, naar een befaamde 1ste plaats met promotie (307,5 punten).


Concours Kerkrade (oktober 1993)

In juni 1995 neemt Jan Bartels afscheid van Fanfare Concordia. John Gubbels uit Lottum neemt zijn taak over.


Afscheid Jan Bartels (juni 1995)

Fanfare Concordia gaat regelmatig de grenzen over voor het geven van concerten. In 1998 werd er een concertreis georganiseerd naar Essen (Duitsland). Hier gaf de fanfare een concert in een enorm openlucht theater.

 

 

 

Optreden Fanfare Concordia in openlucht theater in Essen (1998)

In 1998 werd Fanfare Concordia voorzien van nieuwe uniformen. Jan v. Meijel mocht het “eerste” uniform officieel aantrekken.


Nieuwe uniformen Fanfare Concordia (1998)

In juni 1999 vierde de drumband van Fanfare Concordia haar 40-jarig bestaan. Sraar Volleberg en Frans v.d. Steen werden gehuldigd.

 

 

 

Huldiging Frans v.d. Steen (links) en Sraar Volleberg (rechts)(juni 1999)


 

 

 

De 40-jarige drumband o.l.v. Frans v.d. Steen (juni 1999)

 

Ook in 1999 ging Fanfare Concordia op reis. Wederom werd ons buurland Duitsland aangedaan. Ditmaal voor een 2-daagse reis naar Brodenbach.

 

 

 

Gedeelte van Fanfare Concordia musiceert in Brodenbach Duitsland (juni 1999)

In 125 jaar gaat er natuurlijk ook wel eens een keer iets mis, zoals in oktober 1999. De ploeg van familie Vermazeren-Peters, wonende aan de Postbaan te Wanssum, wordt met muzikale ondersteuning van fanfare en drumband teruggebracht: de originele ploeg is tijdens een oud ijzeractie meegenomen en vernietigd.

 

 

 

Overhandiging van de ploeg door Piet Jacobs aan Familie Vermazeren-Peters (oktober 1999)

Op 16 december 2000 is het zover: Fanfare Concordia haalt voor de laatste maal het oud papier huis aan huis op. M.i.v. 1 januari 2001 dient het papier voortaan gebracht te worden.

 

 

 

Voor de laatste keer wordt het papier huis aan huis opgehaald door Fanfare Concordia (december 2000)

In maart 2001 heeft Fanfare Concordia een concert gegeven in het bejaardencentrum “Eldershome” te Well. Dit zal één van de laatste concerten zijn geweest voor het grote jubileumfeest in mei.


Concert in bejaardencentrum “Eldershome” (maart 2001)

Om het historisch overzicht goed af te sluiten, zullen we nog een aantal gegevens weergeven:
1) Overzicht van de concoursen waaraan Fanfare Concordia heeft deelgenomen
2) Overzicht van de dirigenten die Fanfare Concordia gedirigeert hebben
3) Overzicht van instructrices van de majoretten, behorende bij Fanfare Concordia
4) Activiteiten Fanfare Concordia vanaf 1 januari 1949 t/m 31 december 2000

1) DEELNAME FANFARE CONCORDIA AAN CONCOURSEN VANAF 1 JANUARI 1949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad 2) DIRIGENTEN FANFARE CONCORDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad 3) INSTRUCTRICES MAJORETTEN FANFARE CONCORDIA

Naam Bijzonderheden
Bernadette Gielens Instructrice Majoretten m.i.v. 1979.

Monique Loonen Martens Instructrice Majoretten m.i.v. 1 januari 1992.

Marielle Siebers Tacken Instructrice Majoretten m.i.v. 1 november 1992.

Astrid Volleberg Instructrice Miniretten m.i.v. 1 januari 1990.
Instructrice Majoretten m.i.v. 1 november 1996.

Jeanet Volleberg Instructrice Miniretten m.i.v. 1 januari 1989 tot 1 november 1996.

Ingrid Hagens Instructrice Miniretten m.i.v. 1 januari 1989 tot 1 januari 1990.

Kim Cox Instructie Miniretten m.i.v. 1 april 1996.

ad 4) ACTIVITEITEN FANFARE CONCORDIA VAN 1 JANUARI 1949 T/M 31 DECEMBER 2000
De data van de diverse activiteiten kunnen tot het verkeerde jaar behoren. Dit is in die tijd zo vastgelegd.

1949.
• Eerste steenlegging kerk Geijsteren op 20 maart 1949 en de consecratie van de kerk op 17 juni 1951.
• Op 25 juni 1949 wordt een nieuwe drapeau ingezegend.
• 19 juni 1949 opluisteren Sacramentsprocessie.
• 24 juli 1949 opluisteren 1e communie.
• 26 juni 1949 de organisatie van een muziekconcours met deelname van 8 muziekkorpsen.
• 28 augustus 1949 opluisteren van de jaarlijkse processie naar Tienray.
• Concert op 19 en 20 november 1949 i.v.m. de heropening van het bondsgebouw.
1950.
• Regelmatig toneeluitvoeringen o.a. op 18 en 19 februari 1950 door leden van Concordia.
• H.M.de Koningin bezoekt op 25 april 1950 Wanssum; bijna drie uur onder zeer slechte weersomstandigheden liet de dame op zich wachten.
• Opluisteren kerkelijke plechtigheden waaronder hernieuwing doopbelofte op 24 april 1949.
• Opluistering op 2 juli 1950 van de eerste steenlegging van de kerk in Wanssum en 20 mei 1951 de in gebruikname van de nieuwe kerk.
• Opluisteren van de kermisprocessie o.a. op 1 oktober 1950.
• Serenades gebracht aan de militairen die terugkeerden uit Indie o.a. op 25 juli 1949.
1951.
• Nieuw voor Wanssum het carnavalsbal op 5 en 6 februari 1951 in het bondsgebouw. De Concordiaband ANNALLIES en een surrogaatprins zorgde voor de juiste stemming.
• Caféconcerten o.a. 24 mei 1951.
• Op 22 april 1951 organiseerde Concordia een solistenconcours dit op advies van de dirigent.
• Huldiging baron en gouden echtpaar Vennekens in Geijsteren op 30 april 1951.
1952.
• Opluistering eerste Wanssumse karnaval met muziek en toneel van de Fanfare (Blaaskapel en Fanfare) en bekendmaking eerste Wanssumse Prins Mathieu den urste op 24 februari 1952.
• Fanfare luistert de St.Leendert kermis op door het organiseren van een dansavond. Prins Mathieu treedt op deze avond af en de Fanfare mag in het vervolg het predicaat PRINSELIJK dragen.
1953.
• Honder jaar Kromstaf; de Fanfare concerteert op 4 januari 1953 i.v.m. een radiouitzending in de KRO studio in Hilversum. Op 11 januari 1954 hebben we de uitzending kunnen beluisteren.
• 8 september 1952 jaarlijks donateursconcert in Geijsteren.
• Het financieel verslag over 1952-1953 sloot met een batig saldo van f. 8.25. Reserves waren er geen.
• 28 juni 1953 opluistering Gildefeest in Geijsteren.
• Concert op 9 augustus 1953 bij gelegenheid van de militaire oefening DRIETAND.
• Er werd op vijf verschillende plaatsen muziek gemaakt door de Fanfare.
• Muzikale omlijsting afscheid burgemeester de Weichs de Wenne op 30 november 1953.
1954.
• 20 januari 1954 opluisteren KVP avond.
• Muzikale opluistering installatie burgmeester Rutten op 27 februari 1954.
• 25 maart 1954 is voor de eerste maal oud ijzer ingezameld. Het resultaat bedroeg f. 375.–.
• Financieel verenigingresultaat 1953-1954 f. 302.37 dank zij de ijzeraktie.
• Enthousiast was men niet over uitstapje annex concertreis naar St.Joost op 5 september 1954.
• Opluistering plechtigheden op 13 en 14 september 1954 en met name het concert in de kerk bij gelegenheid van het bezoek O.L. vrouw Sterre der Zee.
• 7 oktober 1954 Concordiabal in de tent bij gelegenheid van de Wanssumseweg kermis.
• Serenade op 12 december 1954 bij gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis.
• Deelname aan festivals in de omgeving van Wanssum bij zusterverenigingen o.a. op 10 juli 1949.
• Opluisteren nationale feestdag(Oranjedag) o.a. op 5 mei 1951.
• Serenades aan gouden en diamanten en gouden echtparen in Wanssum en Geijsteren o.a. op 13 mei 1952.
• Serenades aan 90 jarigen in Wanssum en Geijsteren o.a op 6 mei 1954.
• Opluisteren priesterfeesten in Wanssum en Geijsteren o.a. op 8 augustus 1954.
• Serenades aan leden van de vereniging bij gelegenheid van jubilea en huwelijk o.a. op 23 juni 1953.
• Begrafenis van meester Rutten met muzikale eer op 7 september 1953.
• Opluisteren jubilea van verenigingen o.a. de voetbalclub 25 jaar op 14 april 1952.
1955.
• 10 jaar bevrijding 5 mei 1955.
• De exploitatierekening 1954-1955 sloot met een batig saldo van f. 535.27.
• Voor de eerste maal is er als opbrengst rente geboekt. (Eindelijk reservevorming.)
• Reclameoptocht t.b.v. Vereniging Veilig Verkeer met speciale mars geschonken door de VVV op 20 mei 1955.
• Inzegening van de kapel aan de St.Leendertshoek in Wanssum op 9 oktober 1955.
1956.
• Afscheid pastoor Hoefnagels op 26 februari 1956.
• Installatieplechtigheid pastoor Slots op 11 maart 1956.
• Op Zondag 15 april 1956 namen 5 leden van Concordia deel aan een solistenconcours in Baarlo.( Vic Frederix-Joos van de Ven-Sef Lommen-Gerrit Verkoyen-G.Francken.)
• 24 juni 1956 kindsheidoptocht.
• Viering 75 jarig bestaan op 7 en 8 juli 1956.
• Serenade gouden boerenleenbank op 11 juli 1956.
• Begrafenis op 16 juli 1956 van A.Wijnhoven.
• Concert Janssen van Stiphout bij gelegenheid van de geboorte van een zoon.
• Concert in de kerk voor de nachtmis op 24 december 1956.
1957
• Op 23 maart 1957 besloten nieuwe instrumenten aan te schaffen.
• 30 maart 1957 is de instrumentenaktie gestart: Blinkend metaal voor oud roest.
• Eerste repetitie met de nieuwe instrumenten op Vrijdag 27 september 1957.
• Instrumentenfeest op 13 oktober 1957.
1958.
• P.Weys vraagt tijdens de ledenvergadering van 24 september 1958 voor de zoveelste maal hoe ver het staat met de oprichting van het trommelcorps.
• Serenade Burgemeester Rutten Fanfare en Gilde Geijsteren bij gelegenheid 25 jaar burgemeesterschap.
1959.
• Maandag 20 juli 1959 eerste repetitie van het trommelkorps o.l.v. Sergeant Majoor Bierends.
1960.
• Op 20 en 21 februari 1960 het eerste optreden van het Trommelkorps.
• Gerrit Verkoyen behaalt op 27 november 1960 het hoogst aantal punten op het solistenconcours te Swolgen.
1961
• 2 april 1961 inwijding vijf nieuwe klokken.
• Zondag 23 april 1961 kennismaking met Nico van den Kroonenberg.
• Op 20 mei 1961 wordt voor de eerste maal op een ledenvergadering gesproken over contributie-inning.
• 24 juni 1961 afscheid dirigent Jan Wijnhoven.
• Nico van den Krooneberg dirigeert op 25 juni 1961 voor de eerste maal tijdens een toegewezen tuinfeest van de Federatie.
1962.
• Zilveren Priesterfeest pastoor Slots op 22 april 1962.
• 16 juni en 23 juni 1962 promotiefeesten Fanfare en Voetbalclub.
• 1 september 1962 afscheid burgemeester Rutten.
1963.
• 9 maart 1963 is een Uniformencomite opgericht.
• 25 juni 1963 officiele overdracht van de nieuwe uniformen van de fanfare in de loods van de N.V.Encko.
• 7 juli 1963 wordt burgemeester Dittrich benoemd tot beschermheer van Fanfare Concordia Wanssum.
• 29 juni tot 8 juli 1963 havenfeesten Wanssum.
• De gouverneur van Limburg, Houben, dirigeert onze Fanfare
• Concert in het Gouvernementsgebouw in Maastricht op 17 augustus 1963.
• De commissaris van de Koningin Dr Houben wordt op 17 augustus 1963 benoemd tot Buiten gewoon ere dirigent.
• Concert in het Ziekenhuis van Sittard.
• Kerkconcert op 25 september 1963 in Wanssum van het Residentiekamerkoor en de Fanfare.
• Op 9 november 1963 werd het Keifeest in Geijsteren opgeluisterd.
• Op 27 december 1963 wordt een nieuw huishoudelijke reglement aangenomen.
1964.
• Contributiebetaling m.i.v. 1-1-1964 ingevolge nieuwe reglement van 27 december 1963..
• 13 juni 1964 Eerste kioskconcert in Wanssum.
• Fanfare brengt op 20 juni 1964 een bezoek aan Voorschoten. Het gemeentebestuur was hierbij aanwezig.
• 2 augustus 1964 concert in de dierentuin in Duisburg.
1965.
• Nico van den Kroonenberg zegt tijdens de jaarvergadering op 22 januari 1965 in de cantine van de Encko toe behulpzaam te zijn bij de oprichting van een hofkapel.
• Op 22 januari 1965 is er in een verslag sprake van de aanwezigheid van een beschermheer in de persoon van Burgemeester Dittrich.
• 1 mei 1965 opluistering het huwelijk van de Weichs de Wenne welke plaats vond in Beers.
• Opening van het zwembad op 5 juni 1965.
• Zaterdag 19 juni wordt een reeks van havenconcerten (kiosk) geopend.
• Trommelkorps heeft een uitwisselingsconcert met Goch op 27 juni 1965.
• Op 28 augustus 1965 wordt het nieuwe gemeenschapshuis geopend.
• Op 5 november 1965 wordt melding gemaakt van het feit dat de nieuwe statuten ter goedkeuring zijn opgestuurd naar het ministerie.
• Muzikale rondgang op 6 november 1965 i.v.m. uniformen aktie.
• 20 november 1965 zeer succesvol concert in Baarlo.
• Vrijdag 10 december 1965 donateursavond nieuwe stijl slaagde erg goed; de dirigent was wegens ziekte(al langere tijd) afwezig.
• Burgmeester Dittrich op is op 7 juli 1963 benoemd tot Beschermheer.
1966.
• Op 27 januari 1966 zag het rooster organisatie tuinfeesten er als volgt uit: 1966 Grubbenvorst- 1967 Lottum- 1968 Broekhuizen – 1969 Swolgen 1970 Broekhuizenvorst – 1971 Meerlo – 1972 Wanssum – 1973 Tienray en 1974 Blitterswijck.
• 27 januari 1966 Uitreiking statuten Koninklijke Goedkeuring.
• Het organisatiecomite 90 jaar concordia geeft op 3 juni 1966 opening van zaken.
• Viering van het 55 jarig jubileum van de Encko in Wanssum.
• Viering 90 jarig bestaan van 1 juli t/m 3 juli 1966.
• Geen predikaat Koninklijk op 1 juli 1966 doch wel een zilveren medaille met oorkonde voor de vele verdiensten.
• Zaterdag 2 juli serenade gebracht in de Roef na muzikale rondwandeling door het dorp..
• 10 juli 1966 concerten in Krefeld en Uerdingen. muzikaal een succes als uitstapje mislukking.
• 19augustus 1966 wordt er al melding gemaakt van noodzakelijke taakverdelingen in het bestuur; het presidentschap is geen erebaantje meer zo wordt er vastgesteld.
• Op 16 december 1966 zijn de diverse commissies definitief bemand.
1967.
• De heer van Enckevort geeft op 15 januari 1967 schriftelijk te kennen met onmiddellijke ingang op te stappen als bestuurslid doch op 3 februari 1967 wordt dit besluit herroepen na gesprek met de beschermheer. De nacht van Dittrich..
• 14 mei 1967 wordt Jan Wijnhoven 65 jaar en gepensioneerd als koster.
• Serenade op 31 mei 1967 hospitaalschip Henri Dunant.
• 8 juni 1967 Een viertal marineschepen doen wanssum aan.
• Sjang van Els stelt op 25 augustus 1967 voor een koper groep op te richten.en start zelf de repetitie op 5 september 1967.
• 25 augustus 1967 na opzeggen bestuursfunctie van van Leendert wordt overwogen de functie van secretaris/penningmeester te splitsen in twee functies.
• 27 augustus 1967 is de begrafenis van de processie naar Tienray.
• 23 september 1967 uitstapje bestuur, beschermheer en Drumband naar Turnhout.
• Deelname Hofkapel aan een concours op 21 oktober 1967 in America met als resultaat eerste prijs 120 punten.
• 2 november 1967 in gebruikname lichtinstallatie voetbalclub.
1968.
• 13 januari 1968 jaarvergadering waarbij aanwezig Beschermheer, bestuur, leden, bestuur uniformenfonds, dagelijks bestuur sportvereniging en gemengd koor alsmede alle daarbij behorende partners.
• 17 februari 1968 gezamenlijke carnavalsavond Fanfare en Gemengd Koor.
• 15 april 1968 Priesterfeest 25 jaar pater Timmermans.
• 20 april 1968 opening van het gemeenschapshuis in Geijsteren.
• 17 mei 1968 is er een Fonds dat gelden inzamelt voor een nieuwe bas.
• 23 mei 1968 70ste verjaardag van Ere dirigent Houben.
• Op 20 juli 1968 werd de door Sirke Wijnhoven gekweekte minister Luns roos gedoopt. door de minister in hoogst eigen persoon.
• Op 7 september 1968 behaalde de blaaskapel uit Wanssum met negen personen in Amsterade een eerste prijs met 164 punten in de C afdeling. Hoogste aantal in de afdeling en op een na het hoogste gedurende het gehele toernooi.
• Kermisbal in samenwerking met de sport zal in het vervolg in het gemeenschapshuis plaatsvinden in plaats van dancing Weys. Aldus besloten op 4 oktober 1968.
1969.
• Op de jaar- feestvergadering van 4 januari 1969 stond de traditionele worst niet meer op het menu.
• 4 januari 1969 wordt voor de 1ste maal gesproken over nieuwe instrumenten. ( F. 30.000.–.)
• 16 maart 1969 Herman Rutten pauselijke onderscheiding vanwege verdiensten voor gemeenschap.
• 28 juni 1969 viering van het 10 jarig bestaansfeest van de drumband/trommelkorps.
• 8 mei 1969 plechtige uitvaartdienst van Jan Gielen.
• Het jeugdkoper luisterde op 18 mei 1969 voor de eerste maal een dienbst op in de kerk.
• Op 11 juni 1969 is een ledenvergadering gehouden n.a.v. de geruchtenstroom rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze vergadering bedankte de heer Rutten zich als bestuurslid en president. Op 16 juni 1969 tijdens bestuursvergadering bedankt Wim van Enckevort zich als bestuurslid en vicevoorzitter.
• 29 juni 1969 groots Drumbandfeest in Wanssum bij gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de drumband.
• 2 juli 1969 is de begrafenis van de gemeente Wanssum en de geboorte van de gemeente Meerlo-Wanssum.
• Op 12 augustus 1969 wordt voor de eerste maal een inwoner van Geijsteren gekozen in het fanfare bestuur. (W. de Weichs de Wenne.)
• Op 12 augustus 1969 nieuwe president en vice voorzitter gekozen t.w. de Baron en Sjang van Els.
• Serenade Marie Lensen van Els op 18 augustus 1969 vanwege tachtigjarige leeftijd.
• Limburgse week 19 september 1969 in Viersen.
• 28 november 1969 afscheidsavond pater Rutten.
• 27 december 1969 afscheid gemeente secretaris Herman Vissers.
1970.
• Jaarvergadering 16 januari 1970 is f. 20.000.– bijeen gebracht voor de instrumenten.Hoofdzakelijk zelfwerkzaamheid.
• Wethouder Franssen schenkt nieuwe bas aan de fanfare tijdens de jaarvergadering op 16 januari 1970.
• Op 16 januari 1970 zijn Wim Kunen en Wim Reynders de eerste leden uit Geijsteren die tot de fanfare toetraden.
• Op 20 februari 1970 is er tijdens een leden vergadering sprake van de oprichting en uniformering van een jeugddrumband; voor f. 1000.– zijn 48 uniformen overgenomen van een band uit Zwolle.
• Negen jeugdige leden nemen op 7 en 8 maart 1970 deel aan een muziekweekend in Vught.
• Opening camping Tax op 13 juni 1970.
• 27 juni 1970 Drumbandfestival groep van 10 in Wanssum.
• Nico van den Kroonenberg is op 5 juli 1970 50 jaar geworden.
• 12 juli 1970 problemen bij de Drumband. 6 leden melden zich af als lid.
• Op 18 juli 1970 een serenade gebracht aan de Keizer en zijn bruid in Geijsteren.
• 27 juli 1970 overlijden van Sjang Verstraaten.
• 4 september 1970 Dittrich stelt geen prijs meer op de functie van beschermheer.
• Op 4 september 1970 wordt G.Rutten benoemd tot ere president.
• Op Zaterdag 26 september 1970 wordt het instrumentaria overgedragen door ere bestuurslid Herman Rutten. Het resultaat van de financiele aktie bedroeg f. 34.906.98.
• Resultaat papieractie 12 december 1970 f. 123.50.
1971.
• 8 en 10 januari 1971 inzegening en onthulling nieuw Drapeau. Toon Lensen onthulde en de drapeau werd gemaakt door zuster Winfrieda uit Steyl met assistentie van zuster Johanna Wijers.
• Tijdens de jaarvergadering van 22 januari 1971 stelt de voorzitter, W. de Weichs de Wenne zijn functie beschikbaar conform afspraak.
• De drapeau wordt volgens het verslag van 22-1-71 geschonken door de Weichs de Wenne.
• Inzegening drapeau op 10 januari 1971.
• 2 mei 1971 concert in de schouwburg in Venray.
• 1e prijs met 206 punten plus publieksprijs door de hofkapel behaald op 18 december 1970 te Merselo.
• De jaaromzet van de fanfare in 1971 bedraagt f. 15 mille.
• Opluistering dienst in de kerk door jeugdkoper.
• De boswerkers zijn weer actief op 16 januari 1971.
• Op 16 januari 1971 worden klaroenblazers gevraagd.
• Op 26 maart 1971 wordt Jan Wijers tot president van de fanfare gekozen.Volgt de Weichs de Wenne op.
• Opbrengst donateursactie 1971 (mevrouw Verstraaten) f. 1520.–.
• Oud ijzer actie 1971 f. 715.00.
• Augurkenactie 1971 f. 4515,84.Een lichte nachtvorst in de nacht van 15 op 16 september 1971 maakt een eind aan de augurkenpluk.
• De jeugddrumband oefent in de loods van Weys.
1972.
• 18 februari 1972 onthulling Fanfare/prijzenkast in cafe Poels.
• Het solsistenconcours op 18 en 19 maart 1972 trok erg veel belangstelling.
• Op 29 april 1972 serenade gebracht aan Frans Geurts en G.Rutten i.v.m. Koninklijke onderscheiding.
• Installatieplechtigheid pastoor Sangers op 14 mei 1972.
• 28 mei 1972 afscheid pastoor Slots.
• Start verkoop donateurskaarten op 19-2-72 door de dames Verstraaten en Gielen. Het resultaat van de actie is f. 1562.08.
• Op 14 april 1972 concert in Laarbruck.
• 6 mei 1972 donateursavond Fanfare en Gemengd Koor.
• Vrijdag 2 juni 1972 opname Radio Zuid.
• Deelname Gildefeesten Geijsteren.
• 30 juli 1972 concert blaaskapel Afferden op de kiosk aan de haven; sponsoring door enkele bedrijven.
• Opbrengst doanteursactie Geijsteren f. 400.–;dank aan de heer en mevrouw Poels.
• Deelname Fanfare aan tuinfeest Felimaas in Meerlo.
• Concertreis naar Grefrath op 2 september 1972.
• Opening nieuwe haven op 16 september 1972.
1973.
• 13 april 1973 zijn er problemen met het ophalen van papier; besloten wordt om met ophaalgroepen te gaan werken.
• 28 april 1973 is de opening van het vernieuwde gemeenschapshuis.
• Op 5 september 1973 haalt de Fanfare de Steppers af.
• Opening Schouwburgplein en Buitenspel 1973 te Venray.
• Op eerste pinksterdag eerste havenconcert met tevens drumbandshow.
• Enkele gezamenlijke repetities van de 5 korpsen van van Rijswijck
• Deelname Bondsconcours op 22 september 1973.Eerste prijs 306 punten;promotie naar de hoogste afdeling.
• 3 augustus repetitie o.l.v. Pieter Poels i.v.m. Kioskconcert.
• P. van Leendert benoemd tot buitengewoon ere-lid.
• Op 10 augustus is de repetitie bij goed weer op de kiosk anders in geijsteren.
• Extra repetitie in de cantine van de Encko op 1 september 1973
• Optreden Meulebekermuzikanten in Nijmegen.
• Gekozen in de vacatures van het bestuur Jan Vennekens en P.van Leendert.
• Wanssums nieuws meldt op 8 december 1973 dat ook meisjes lid kunnen worden van de drumband en de oprichting van een majorettengroep.
• Nico van de Kroonenberg is op 15 december 121/2 jaar dirigent
1974.
• Op 1 januari 1974 staan 10 majoretten als lid ingeschreven .
• 9 februari 1974 opname in de KRO studio programma ZIN IN MUZIEK.
• Dirigentenexamen Pieter Poels op 24 mei 1974.
• Opluisteren wielerzesdaagse op 31 mei 1974.
• Overlijden H.B.Rutten op 14 september 1974.
• Voor zitting in Comite voorbereiding 100 jaar concordia worden aangewezen op 19 september 1974 Wijers, Koster en Vennekens.
• Meulebekermuzikanten concerteren in Nijmegen.
1975.
• Jaarvergadering 21 februari 1975 wordt burgemeester Dittricht herbenoemd tot Beschermheer en G.Rutten tot ere president.
• 10 augustus 1975 concert in Dusseldorf.
• 11 juli 1975 concert op de camping in Geijsteren.
• Op 3 oktober 1975 is er een dagelijksbestuur van de fanfare bestaande uit J.Wijers, J.Vennekens,H.Timmermans en G.Tonnissen.
• Serenade LVB i.v.m. jubileum.
• 14 maart donateursoncert in het gemeenschapshuis m.m.v. onze fanfare en de harmonie van Oostrum.
• G.Verkoyen sr 50 jaar lid; insigne opgespeld door Nico van den Kroonenberg.
• Twan Volleberg verdiende op de fietsvierdaagse f. 100.—voor concordia.
• Geen afzet meer van het oud papier; de firma Collin heeft geen opslagruimte meer.
• Van de Kroonenberg start op 15 augustus de opleiding van nieuwe leerlingen.
• De 99ste jaarvergadering van de Fanfare wordt gehouden op 23 januari 1976.
• Zilveren bondsinsigne G.Verkoyen jr en P.Lommen.
• Frans Gielen en Pieter Cox behalen in hun afdeling tijdens het solistenconcours op 15 en 16 maart 1975 het hoogste aantal punten.
• J.Stevens en Ben Frederix worden op 18 april gekozen tot bestuurslid.
• Concert camping Geijsteren i.v.m. nieuw scheprad molen.
1976.
• Op 1 januari 1976 waren er 21 majoretten ingeschreven.
• Het ledenaantal van Concordia bedraag op 1 janauri 1976 100 precies.
• Commissie havenbelangen schenkt op 23 januari 1976 f. 6000.–.
• 13 juni 1976 inhalen van de wandelaars die deelnemen aan de avondvierdaagse.
• Overlijden Buitengewoon ere dirigent Houben op 25 september 1976.
• 4 september 1976 opening Golfterrein Geijsteren.
• 25 juni tot 4 juli viering 100 jaar Concordia Wanssum.
• Zaterdag 18 september 1976 dankfeest 100 jaar concordia.
• 23 januari 1976 opening van het jubileumjaar door de voozitter van het feestcomite de heer Vogels.
• Drumband behaalt op 13 juni in Nijnsel een eerste prijs.
• Openluchtconcert tijdens de kermis in Geijsteren.
• 14 maart 1976 wordt voor het restaurant de Schellaert een groepsfoto van de Fanfare gemaakt.
• Het Bach-kwartet (W.Gielen-L.v.d.Ven-Fr.Ruhl-V.Frederix) oefent.
• Resultaat doanteursactie 1976 f. 3000.–. (Record.)
• Op 13 juni neemt de drumband deel aan een concours in Nijnsel.
• Concert op eerste pinksterdag in Geijsteren.
• 12 juni 1976 concert op de camping van Tax.
• 3 juli 1976 receptie bij gelegenheid van Koninklijke onderscheiding Jan Volleberg en Ser Verkoyen.
• 4 september opening van de Golfbaan in Geijsteren.
• 12 september concert in Neerbusch
1977.
• 1 januari 1977 is Jac Theunissen benoemd tot Drapeaudrager.
• Op 1 januari 1977 bedroeg het aantal Majoretten 22.
• Overdracht Dreapeau A.Lensen Jac Theunissen op 11 februari 1977.
• Financieel resultaat 100 jaar Concordia f.13.559.87.
• 12 februari 1977 Filmavond voor de bevolking.
• Zondag 3 juli ochtendconcert in Arcen bij gelegenheid van het 25 jarig dirigentenjubileum van van den Kroonenberg.
• Begrafenis op 14 september 1977 van Jan Volleberg.
1978.
• Aantal Majoretten op 1 januari 1978 23.
• Fanfare Concordia besluit op 6 januari 1978 deel te nemen aan het WMC.
• Resultaat W.M.C eerste prijs met 314 ½ punt.
• 11 juni 1978 eerste H.Mis pater van der Sterren..
• Receptie op 30 juni 1978 vanwege WMC.
• Eerste prijs met 153 punten behaald door Majoretten op 17 september 1978. Hoogst aantal punten en de beste Miss Majorette.
• 1 oktober 1978 is de inwijding van de kapel bij van den Wildenberg.
• 21 oktober 1978 opening nieuwe school.
• Majoretten behalen vierde plaats bij de kampioenswedstrijden op 25 september 1978 te Tegelen.
• Serenade pater van de Sterren bij gelegenheid eerste H.Mis.
• Serenade Timmermans en W.Vogels i.v.m. zilveren jubileum
• Meulebekermuzikanten behalen 1ste prijs op de open Brabantse Kampioenschappen gehouden in Overloon.
1979.
• 23 maart 1979 afscheid Zwanikken.
• 5 april 1979 opening Rabobank
• Opening van de kermis in Geijsteren.
• Deelname Brabant Fantasietoernooi in Maashees.
• Nieuwe uniformen voor de blaaskapel.
• Concertreis blaaskapel naar Zuid Duitsland..
• Timmermans draagt op 9-2-1979 het secretariaat over aan J.Vennekens.
• Als nieuwe penningmeester gaat fungeren Ben Frederix vanwege het vertrek van Gerrit Tonnisen.
• Herman Vissers en Sef Lommen kregen op 9-2-789 het zilveren bondsinsigne.
• De meulebekermuzikanten treden in 1979 veertig maal op, krijgen nieuwe uniformen, maken een concertreis naar Duitsland en hebben een optreden voor de KRO.
1980.
• Jubileumviering van Drumband en Blaaskapel in 1980.
• De ledenvergadering besluit in 1980 in het vervolg vrouwelijke leden als lid toe te laten. 24 leden leden waren na stemming voor en een tegen.
• Invoering van een taakverdeling in 1980.
• In 1980 openstelling nieuwe brug.
• Concert in Dusseldorf
• Organisatie gemeentelijk muziektoernooi; wij speelde zeer goed en kregen de wisselbeker.
• Sylvia van den Kroonenberg slaagde met onze fanfare voor het dirigentendiploma.
• De Majoretten behaalde in Venray een tweede prijs met 1291/2 punt in de tweede divisie.
• Jubileumviering Drumband en Blaaskapel.
• Op 8-2-80 is er een zilveren insigne voor Vic Frederix en Leo van de Ven.
• Sylvia van de Kroonenberg slaagde als dirigent; samen hebben we dit feit gevierd. Het examen is door de TV uitgezonden in het programma van Gewest tot Gewest.
• Overdracht uniformen aan de blaaskapel.
• Bonsinsigne veertig jaar lid voor M.Lensen
1981.
• Oprichting van een tweede blaaskapel bestaande uit hoofdzakelijk jeugdige leden.
• De dames J.Gielen Lensen en Th.Verstraaten Jacobs hebben in 1980 voor de laatste maal de donateuractie verzorgd en worden benoemd tot ere-lid.
• Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Piet Cox.
• Drumband 1ste prijs in de derde afdeling met promotie op concours te Milheeze.
• RKSV Wanssum stelt wisselbeker beschikbaar voor een jaarlijkse gemeentelijke Drumbanddag.
• Piet Cox 50 jaar lid wordt gehonoreerd met bondsinsigne.
• Er wordt in 1981 volop gewerkt met werklijsten en commissies.
• Jaarlijks zal er voor een bedrag van ongeveer f. 10.000.—instrumenten aangekocht gaan worden.
• Concert Fanfare en Drumband in Ottersum in Maria Roepaan.
1982.
• 19 december was het eerste optreden van de Wodansheimerband.
• Districtsfestival Drumbands.
• Organisatie dorpsfeesten.
• Majoretten behalen een 10 oktober in Sevenum een eerste prijs met 149 punten in de tweede divisie.
• Piet Pijpers 100 jaar.
• Fanfare behaalt 1ste prijs met 303 punten op het bondsconcours te Heeerlen.
• Drumband tweede prijs op concours te Rosmalen.
• Majoretten eerste prijs op concours in Sevenum.
• Opluisteren Gilde feesten Geijsteren.
• Concert te Walbeck.
1983.
• Henk Mijnster begeleidt de wekelijkse repetities van de wodansheimerband.
• De leerlingenopleiding vanaf 1 januari 1984, aantal leerlingen 31, wordt geheel verzorgd door eigen leden.
• Organisatie van skelterwedstrijden en Lotto.
• Aantal majo- en miniretten op 1 januari 1984 bedraagt 26.
• Jan Stevens en Piet Pijpers zijn de contactpwersonen van de Wodansheimer band.
• De leerlingen opleiding van de fanfare wordt verzorgd door Wim Gielen, Sraar Smits, Sraar Poels en Pieter Poels.
• Deelname aan de kampioenswedstrijden van de FKM in Etten Leur in de hoogste afdeling leverde 297 punten op goed voor een vierde plaats.
• Frans Ruhl was 25 jaar lid van concordia en kreeg de bondsinsigne.
1984.
• Viering van het 25 jarig bestaansfeest van de Drumband.
• Wim Deenen veertig jaar lid van de Drumband waarvan 14 jaar Wanssum, Piet Poels 25 jaar lid, Sraar Volleberg 25 jaar lid en Wilma Francken 10 jaar lid van de majorettengroep.
• Havenfeesten 1984
• Majoretten bondsconcours in Weert op 14 oktober 1984 eerste prijs sektie A met 156 punten plus promotie.
• Op 25 november 1984 Limburgs Kampioen in Blerick in de tweede divisie sektie A met 157 punten.
• Concertreis Dusseldorf.
• Organisatie Wanssum maakt Muziek.
1985
• Aantal majoretten op 1 januari 1985 bedraagt 31.
• Insigne 10 jaar lid Majoretten uitgereikt aan Wilma Francken op 29 september 1984.
• Aantal majoretten op 1 januari 1986 bedraagt 31.
• In 1985 zijn aan Jeanet Volleberg, Ingrid Hagens en M.A.M. Deenen de onderscheidingen uitgereikt i.v.m. hun 10 jarig lidmaatschap.
• In 1985 nemen we afscheid van dirigent Nico van den Kroonenberg en benoemen een nieuwe in de persoon van Jan Bartels uit Meerlo.
• Leden van onze fanfare spelen in een gemeentelijk jeugdorkest.
• Majoretten behalen in Weert op de federatieve kampioenswedstrijd in de tweede divisie sektie A met 166 punten een eerste prijs goed voor de kampioenswimpel.
• Burgemeester M.J.A.R. Dittrich heeft zijn functie van beschermheer per 30-9-85 neergelegd.
• Jan Kuypers komt in de vacature H.C. Timmermans het bestuur versterken. Vergadering 30-4-1989.
• Wim Gielen, Jac Gielen en Sraar Poels zijn 25 lid van onze fanfare, dus een onderscheiding van de bond.
• De donateursactie Nieuwe Stijl doet zijn intrede. Er waren ook negatieve opmerkingen over deze actie. Hiermee zal in het vervolg rekening gehouden worden.
• Besloten wordt in het vervolg een Ceciliafeest te organiseren i.p.v. de jaarvergadering.
1986.
• Wanssum maakt muziek.
• Viering van het 110 jarig bestaan.
• Miniretten hehaalde in Ottersum een tweede prijs.
• Erg succesvol in 1986 was onze leerlingenopleidingen afdeling.(Opleiders zijn eigen leden.)
• H.Timmermans is op 14 juli 1986 op zeventigjarige leeftijd overleden. Hij was dertig jaar een zeer accuraat secretaris.
• Jan Wyers van de Helling is benoemd tot ere-voorzitter.
• Piet Jacobs wordt gekozen in het bestuur en wordt ook de nieuwe voorzitter.
• 40 jaar lid van onze vereniging in 1986 P.J.G. (Jan) van Meyel (25 jaar Wanssum en 15 Merselo), J.Wijers helling 3a, G.J.F.Tonnissen(22 jaar Wanssum en 18 Afferden) en F.H. Lensen (Frans).
• Organisatie Luikse Markt en skelterrace.
1987.
• Het MEWAtoernooi voor Drumbands werd dit jaar gewonnen door onze Drumband.
• Gouden priesterfeest pastoor
• Organisatie Luikse markt.
• Concertreis naar Beerse in Belgie.
• Concertreis Meulebeker muzikanten naar Duitsland.
• Pieter Poels zegt na een lidmaatschap van 221/2 jaar het lidmaatschap van de Meulebekermuzikanten op.
• Gouden priesterfeest pastoor Slots.
• Piet Poels heeft na 22 ½ jaar het lidmaatschap van de Meulebekermuzikanten beeindigd.
• Organisatie gemeentelijk muziektoernooi.
1988.
• Aantal Majoretten per 1-1-88 is 24.
• Aantal majoretten per 1-1-89 20.
• Drumband won voor de vijfde maal het gemeentelijk toernooi.
• In 1988 hebben wij voor een totaal bedrag van f. 40.000.– nieuwe instrumenten aangekocht.
• Ingrid Hagens kreeg de speld i.v.m. haar tienjarig lidmaatschap.
• De zusjes Hendrickx werden Limburgs kampioen in de jeugddivisie B.
• De muziekkorpsen in de gemeente meerlo-wanssum besluiten de muziekopleiding in eigen beheer te gaan doen.
• Gerrit Tonnissen 50 jaar lid waarvan 24 jaar Wanssum en 26 Afferden.
• Deelname Fanfare aan Bonsconcours op 22 oktober 1988 te Susteren; er werd behaald een eerste prijs met 295 ½ punt.
• De gemeente Meerlo-Wanssum heeft een garantieprijs vastgesteld voor het oud papier.
• Organisatie Straattheater Festival.
• Inhalen pastoor ten Plate.
• Een team van onze Fanfare neemt deel aan een vollybaltoernooi.
• Organisatie Boerenbruiloft.
1989.
• Jeanet Volleberg en Ingrid Hagens zijn belast met de opleiding van de miniretten.
• Florense Visser krijgt de speld vanwege haar tienjarig lidmaatschap van de Majoretten.
• Majoretten behaalde in Bergen een eerste prijs met 154 ½ punt in de derde divisie en op de limburgse kampioenschappen in Maasbracht werd eveneens een eerste prijs behaald.
• Concertreis en tevens uitstapje naar Almere.
• Het Fruschoppen met de donateurs was een geslaagd experiment..
• Invoering procedure concerten en repetitiebezoek.
• Wim van Enckevort wordt op 10 november 1989 benoemd tot beschermheer.
• Leo van de Ven 40 jaar lid, Wim Cox en Gerrit Tax 25 jaar lid op 7 mei 1989.
• In 1989 is de gemeentelijke muziekopleiding Hafabra opgericht.
• Concert in de kasteeltuinen in Arcen.
• Organisatie van de havenconcerten.
• Invoering procedure afmelding bij concerten en repetities.
1990.
• Aantal majoretten op 1 januari 1990 bedraagt 27 en per 1 januari 1991 28.
• Muziekdag voor donateurs en sympathisanten.
• Presentatie van een organisatieschema opgesteld door Sraar Poels.
• Overlijden van het ere-lid J. van Els op 22-10-90.
• De drumband behaalde een eerste prijs op het concours te Leunen.
• Opening van de jachthaven.
• Organisatie muziekdag concordia.
• Opluisteren kindervacantiewerk
• Kerstconcert met alle Wanssumse koren.
• M.G.Lensen en L.J.Lensen 50 jaar lid van Concordia en G.C. Verkoyen 40 jaar.
1991.
• Aantal majoretten per 1-1-1992 bedraagt 38.
• Organisatie MEWAtoernooi voor muziekgezelschappen.
• Medewerking verleent aan de sponsorloop.
• Opening van de gerestaureerde en verplaatste kapel.
• Donateursconcert in bejaarden huis in Mill.
• Deelname Majoretten aan een concours in Odijk. Eerste prijs met 145 ½ punt in de eerste divisie.
• Aankoop nieuwe uniformen voor het bestuur.
• Gestart met een Beleidsplan gericht op 2000.
• 3 dagen Havenfeesten in Wanssum
• op 27 november 1991 is ons buitengewoon lid Piet Cox overleden en ons ere-lid P.Vergeldt is op 21 mei 1991 overleden.
• Opluisteren van het totale karnavalsgebeuren.
• Inzegening kapel aan de Kooiweg in Wanssum.
1992.
• Aantal majoretten op 1-1-93 bedraagt 43.
• De fanfare gaat vrijwillig een twee afdelingen lager spelen en wel in de afdeling uitmuntendheid.
• De Drumband is wederom nummer een op het gemeentelijk toernooi voor Drumbands gehouden in Meerlo.
• Fanfare Concordia wordt winnaar op het MEWAtoernooi in Swolgen.
• Op 1 januari 1992 is Monique Loonen Martens de instructrice van de Majoretten; vanaf 1 november 1992 is Marielle Tacken aangesteld.
• 13 november 1992 overlijden van ere-voozitter J.Wyers.
• 1 mei 1992 benoeming J.H.Lommen tot ere-lid.
• 18 november 1992 is plotseling ons lid Frans Lensen overleden.
• 23 februari 1992 viert Frans van der Steen, onze drumbandinstructeur, zijn 12 ½ jarig jubileum.
1993.
• Aantal Majoretten 1-1-94 34.
• Karnavalsconcert
• Organisatie van het Ronckentoernooi in 1993.
• Suzan Gielen en Susan Derickx 10 jaar lid van de Majorettengroep.
• Op 23 april 1993 is Wim Deenen benoemd tot ere-lid.
• Op 23 januari 1993 is ons ere-lid G.Tonnissen overleden.
• Abel Spreeuwers is op 23 april gekozen tot bestuurslid.
• Seranade Jan van Meyel i.v.m. koninklijke onderscheiding.
• Rob Gielen en Steve Minkem nemen deel aan het Mgr. Ronckentoernooi.
• Deelname Fanfare aan Bonsconcours in Kerkrade; resultaat 1ste prijs met 3071/2 punt. Dit betekent promotie naar de ere-afdeling.
• Huldiging Fanfare vanwege 1ste prijs en Jac Smits, Jan Frederix en Mat cox vanwege 25 jaar lidmaatschap en H.J.Lommen vanwege 40 jarig lidmaatschap op 6-11-1993.
• Mevrouw Jeuken van de Venrayseweg 7 wordt belast met het onderhoud van de uniformen; Zij neemt deze taak over van mevr. Janssen van de Krekelkamp.
1994.
• Aantal Majoretten per 1-1-95 bedraagt 31.
• Opluisteren jaarlijkse dodenherdenking.
• Organisatie solistenconcours voor drummers.
• Statutenwijziging bij akte van 27-10-94.
• Majoretten behalen een tweede prijs in Lobith in de derde divisie.
• Presentatie van het Infoboekje van onze vereniging in het kader van het beleidsplan 2000.
• Koninklijke onderscheiding voor Henk de Koster.
• Onze statuten zijn op27 oktober 1994 gewijzigd.
• Piet Pijpers en Vic Frederix zijn de contactpersonen van het jeugdorkest.
1995.
• Wisseling van Dirigent Gubbels komt Bartels vertrekt.
• Aantal majoretten per 1-1-96 35.
• Slotavond gevierd op een rondvaartboot op de maas.
• G.J.M.Poels ( Sraar.) benoemd tot ere-lid op 12 mei 1995.
• Serenade Broekberg( 25 jaar.).
• Concert schouwburg venray.
• Serenade L.v.d.Ven bij gelegenheid van zijn afscheid als beheerder van het gemeenschapshuis.
• Abel Spreeuwers volgt Jan Kuypers op als lid van het bestuur in de Hafabra.
1996.
• Aantal leden majorettengroep per 1-1-97 bedraagt 38.
• Conform gemaakte afspraken heeft W. van Enckevort de functie van beschermheer beschikbaar gesteld.
• Opening gemeenschapshuis in Geijsteren.
• Drumband van Concordia is winnaar van het MEWAtoernooi 1996.
• Kim Cox van de Majoretten was 10 jaar lid en werd beloond met de bekende speld.
• Wim van Enckevort nam op feestelijke en royale wijze afscheid als beschermheer.
• H.J.Lommen op 29 maart 1996 benoemd tot ere-lid.
• Onderscheiding 50 jaar lid van een muziekvereniging uitgereikt aan Jan van Meyel op 5 juli 1996 tijdens een rondvaart op de maas.
• Oproep door de voorzitter van de actie: Lid voor een Lid.
1997.
• Aantal majoretten op 1-1-98 bedraagt 37.
• De Fanfare zal in 1998 niet deelnemen aan een concours. Besloten is een afdeling lager uit te komen bij een eventuele concoursdeelname na 1998.
• De Drumband heeft in 1997 niet deelgenomen aan een concours en heeft een jaar uitstel gekregen.
• Gildeoptocht in Geijsteren.
• Organisatie van de MEWAtoernooien 1997.
• Er worden geen havenfeesten meer georganiseerd.
• Er is voor de eerste maal sedert lange tijd weer sprake van een positieve ontwikkeling van het aantal leerlingen en leden althans bij de muziekgroep. De drumband moddert verder..
• Besloten is om in 1998 nieuw uniformen aan te schaffen
• Overlijden van ere-dirigent Jan Wijnhoven op 13 juni 1997.
• Overlijden van ere-dirigent Nico van den Kroonenberg op 3 september 1997.
• 21 november 1997 Leo van de Ven Buitengewoon lid.
• 12 augustus 1997 W.Cox Lensen Ere – lid.
• 21 november 1997 Rob Gielen nieuw bestuurslid.
• Installatie Pastoor Boekhorst parochie Wanssum.
• Organisatie karnavalsconcert.
• Deelname Majoretten aan Limburgse Kampioenschappen.
• Concert op de Kerstbraderie in Wanssum.
• 12 juli 1997 Henk Mijnster 25 jaar lid van een muziekvereniging.
• Organisatie solistenconcours Majoretten.
1998.
• De majoretten hebben per 1-1-99 37 leden. Fanfare 37 leden. Drumband 8 leden en er zijn 10 leerlingen.
• Organisatie gemeentelijk toernooi Drumbands. De deelname van Drumbands uit het Felimaas gebeuren wordt mogelijk gemaakt.
• Vanwege een uitstapje naar Duitsland geen deelname van de Fanfare aan het gemeentelijk muziektoernooi.
• MIV van 1 januari 1998 is de Rabobank onze hoofdsponsor.
• Deelname van enkele muzikanten aan het Rabobank sponsorconcert.
• Serenade aan Jan Rutten, mevrouw Hofmans en mevrouw Minken ivm Koninklijke onderscheiding
• Overdracht van de nieuwe uniformen.Onze Drumband werd voor de negende maal winnaar van het Felimaas Drumband toernooi.
• De Buma gaat een nieuw incassosysteem hanteren.René Poels is op 20 maart 1997 toegevoegd aan het bestuur.
• Piet Jacobs schenkt alle leden een muziekmap.Nieuwwaarde instrumenten en uniformen bedraagt in 1998 f. 235.000.–.
• Boekenonderzoek belastingen over de jaren 1993 t/m 1997.
• Opbrengst donateursaktie 1998 f. 10.755.–.
• Karnavalsconcert met als thema een Wereldreis.
• Ledenwerfactie onder het motto van Speel Je Graag Muziek.
• Op 10 oktober 1998 krijgen P.W. (Wim) Cox en Pierre Weys gouden insigne met 2 zirconia vanwege langdurig lidmaatschap. (lid vanaf 1933.) Frans Ruhl 40 jaar lid en Gé van Soest 25 jaar lid.
1999.
• Op 14 maart 1999 is ons ere-lid mevrouw Verstraat Jacobs in Mill overleden.
• Muzikale opluistering jaarlijkse dodenherdenking.
• Deelname Majoretten aan de nederlandse kampioenschappen.
• Serenade jeugdprinses Inge Litjens Geijsteren.
• Serenade Rabobank bij gelegenheid van de heropening.
• Veertig jarig jubileum van de drumband.
• J.Vennekens en Wim Lensen zijn 25 jaar lid van de Fanfare.
• Contract hoofdsponsort wordt voor een periode van 3 jaar verlengd.
• Nieuwjaarsconcert in Tienray en een ochtendconcert in Melsderslo.
• Serenade A.J.M. Volleberg bij gelegenheid van koninklijke onderscheiding en Jan van Meyel en Coolen vanwege Pro Ecclesia et Pontifici.
• De subidie van de gemeente Meerlo-Wanssum bedraagt in 1999 f.11.350.-.
• Onze gemeentelijke muziekopleiding onderzoekt of aansluiting bij de muziekschool venray een goede zaak is.
• Tweedaags uitstapje naar Brodenbach Mosel in Duitsland.
2000.
• Fanfare luistert voor de eerste maal een dienst in de kerk van Geijsteren op.
• Serenade (Fanfare – Drumband) Gymnastiekvereniging bij gelegenheid 40 jarig jubileum.
• Serenade Fanfare en Drumband Pastoor van Kempen Geijsteren ivm 50 jarig priesterjubileum.
• Concert Fanfare in Plantaria te Twisteden.
• Concert Fanfare en Drumband in tuincentrum Hendrickx.
• Nieuwe groep in de Fanfare wordt actief, de KWARTFARE. Deze groep organiseert het carnavalsconcert.
• De Meulebekermuzikanten vergaderen i.v.m. de voorbereidingen voor het 125 jarig bestaand.
• Ludieke afsluiting ophalen oud papier; gehele fanfare; soep en consumpties voor de deelnemers. Vanaf 01-01-01 komt er een brengregeling oud papier.
• Abel Spreeuwers organiseert voor de laatste maal de ledenwerfactie. Hij stopt met zijn bestuurdersactiviteiten per 01-04-01 vanwege drukke werkzaamheden.
• De opleiding van leerlingen wordt m.i.v. 01-01-01 ondergebracht bij de muziekschool Venray.
• Deelname aan MEWAtoernooi door Fanfare en Drumband.
• De naam van het gemeentelijk toernooi voor Drumbands wordt m.i.v. 01-01-01 gewijzigd in FELIMAASDRUMBANDTOERNOOI. De deelnemende korpsen klomen vanuit de gemeente Broekhuizen-Grubbenvorst en Meerlo-Wanssum.
• Sil Dekkers behaalt 50.6 punten op de nederlandse kampioenschappen voor Majoretten in Maastricht.. Zij nam deel in de afdeling jeugd B. Jammer genoeg geen nederlands kampioen. Wel het hoogste aantal punten doch 0.4 te weinig voor de titel.